Geborgde werkwijze Alcoholverkoop op afstand

dd 09-08-2023

Het is voor Unlock the Bottle van belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. Unlock the Bottle wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop Unlock the Bottle invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

 • Het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
 • De wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
 • De controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Enkele van de producten van Unlock the Bottle bevatten een alcoholhoudend component. Gezien wij dit verkopen is op de homepage van Unlock the Bottle het nix18 logo zichtbaar.

Bij de betreffende producten:

 • Staat op de productpagina aangegeven dat het product van 18-99 jarigen bedoeld is
 • Dient de klant op de afrekenpagina te bevestigen dan deze tenminste 18 jaar oud is

Tevens communiceren wij op de FAQ pagina dat de klant zijn ID bewijs dient te tonen bij levering. 

Voor het leverproces maken wij gebruik van de diensten van Vinologix-DPD. Het proces is als volgt:

 • Via de Woocommerce plugin met DPD wordt een verzendlabel aangemaakt met daaraan gekoppeld de Agecheck van DPD. Dit is zichtbaar op het verzendlabel. 
 • De bezorger van DPD krijgt in het systeem (op de handheld) te zien dat er een agecheck dient plaats te vinden.
 • De bezorger controleert aan de hand van het ID van de verzender de leeftijd van de ontvager
 • Pakketten voorzien van een Agecheck mogen door de DPd bezorger niet op een ander adres afgeleverd worden, en zullen bij geen aanwezigheid opnieuw aangeboden worden of naar een afhaalpunt worden gebracht. 
 • De verzendverpakking is aan de buitenzijde voorzien van een print met daarop flessen.
 • Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd tussen Vinologix en DPD. Unlock the Bottle is in deze klant van Vinologix en maakt gebruikt van deze standaard dienstverlening. 

 2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Er is geen directe verkoop tussen de medewerkers (3 eigenaren) van Unlock the Bottle en klanten. E.e.a. is geborgd in de digitale werkwijze. 

De uitvoerder van het proces staat geregistreerd in het Register Sociale Hygiene. 

Bezorging en klantcontact is uitbesteedt aan DPD via Vinologix en derhalve gebrogd in het proces zulks bij 1. beschreven. 

Jaarlijks vindt een tweeledige procescontrole plaats:

 1. het doorlopen van het proces op de website door in de incognitomodus een fictieve order te plaatsen
  1. Hiermee wordt gecontroleerd of alle instelling nog werken zoals behoren
 2. Het contacteren van 2 klanten teneinde te vragen of de bezorger van DPD inderdaad een Agecheck heeft uitgevoerd. 
  1. Indien dit niet het geval is, wordt dit kenbaar gemaakt bij Vinologix, deze beheert het contract met DPD.